Lidmaatschap / avg

ijsbaan zuidwolde

de ijsbaan van ijsvereniging zuidwolde (gn)

Lidmaatschap

AVG

In 1876 is de ijsvereniging Zuidwolde opgericht.

Aanvankelijk werd er alleen op het bevroren Boterdiep geschaatst maar gaandeweg groeide de behoefte een eigen ijsbaan te hebben. Daar kon je eerder de schaatsen zonder gevaar onderbinden, en… hardrijderijden (om in die tijd al forse prijzen) konden er dus eerder gehouden worden. Als het winter was hadden vele ‘arbeiders’ onverwachts veel meer vrije tijd, maar hadden ze ook geen inkomsten…

Jarenlang is er bij de voormalige steenfabriek (nu Hornbach) een ijsbaan geweest. Toen de steenfabriek dichtging is de ijsbaan wel, maar het bestuur niet opgeheven. Deze mensen hebben zich ingezet om een nieuwe locatie te vinden (de huidige). Vanaf omstreeks 1980 is dat gerealiseerd en zijn de spelregels grosso modo onveranderd gebleven.

 

Inwoners van de dorpen Zuid- en Noordwolde kunnen lid van de ijsvereniging worden. Voor € 5,- per jaar steunen ze de vereniging en als er ijs komt heeft het gehele gezin het gehele ijsseizoen vrije toegang tot de baan.

Anderen (die niet meer schaatsen) steunen de vereniging als donateur met een bedrag van € 2,50.

Lid worden tijdens het schaatsseizoen kan ook, maar dat kost € 2,50 extra.

 

Mensen buiten deze dorpen kunnen zogenaamd ‘seizoenkaarthouder’ worden.

Voor een bedrag van € 7,50 vooraf (peildatum 1 december) hebben ze dezelfde schaatsrechten als de gewone leden.

Ook zij betalen net als gewone leden € 2,50 extra na 1 december als ze dezelfde schaatsvruchten willen plukken.

 

Bij leden wordt voorafgaand aan het seizoen langs gegaan (omstreeks november) om de contributie te innen en de ‘lidmaatschaps- en tevens toegangskaarten’ uit te delen.

Seizoenkaarthouders worden per mail uitgenodigd te betalen en kunnen hun kaarten aan de baan ophalen als er ijs is.

 

Leden zijn stemgerechtigd en worden jaarlijks uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de IJsvereniging Zuidwolde.

Hoewel er altijd sprake is van een serieuze agenda voor deze vergadering (benoeming bestuursleden, jaarverslag, verantwoording financiën, bepaling contributie en dergelijke zaken) duurt deze zelden langer dan 20 minuten, waarna er worsten worden verloot en de avond vervolgd wordt met sjoel- en klaverjaswedstrijden.

 

Praktische informatie (baan open?, entreeprijzen en weerbericht – een aanrader) is te vinden via onze website: www.ijsverenigingzuidwolde.nl

en sinds november 2016 zijn wij ook op Facebook te vinden: https://www.facebook.com/ijsbaanZuidwolde

 

Het bestuur, maar zeker ook het grote aantal vrijwilligers, heten nieuwe leden (en seizoenkaart-houders) van harte welkom en hopen gezamenlijk

  1. a) plezierig schaatsen op onze prachtige ijsbaan te realiseren,
  2. b) gezellig treffen in de kantine van dorpsgenoten en buitenlui te realiseren en
  3. c) saam-horigheid in beide dorpen te stimuleren!

 

WELKOM!

Ten behoeven van de administratie van de leden en de seizoenkaarthouders houdt de IJsvereniging Zuidwolde het volgende bij:

1. Leden (en donateurs): naam en adres en gezinssamenstelling om

a) in de herfst contributie op te halen en

b) in het voorjaar de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering in de bus te doen

2. Seizoenkaarthouders: naam, adres, email en gezinssamenstelling om

a) in de herfst een mail te sturen om hen wederom te laten betalen als seizoenkaarthouder en

b) om tijdens een ijsperiode de toegangskaarten aan de hand van een overzichtslijst (met betalingen) uit te kunnen delen.

 

Meer dan dit doen we niet met beide overzichten. Nooit zullen we deze informatie een derde partij ter hand stellen.

Geen van deze gegevens zal op de website gepubliceerd worden.

 

Wil een lid of seizoenkaarthouder niet dat de ijsvereniging zijn of haar gegevens administreert, dan dient deze dat aan de secretaris van het bestuur door te geven.

Daarmee komt de informatieplicht (het betalen van contributie) geheel en alleen bij deze persoon te liggen. Immers, de vereniging heeft dan geen gegevens.