informatie

bestuur

voorzitter

secretaris

penningmeester

Johan Schreuder

Jeroen Wouda

Anton Kramer

bestuursleden

Marion van Luyk

Meindert Haas

Siebrica Oosterhuis

Tom Berends

Ereleden

leden van verdienste

vrijwilligers

Piet Steenhuis (in herinnering)

Alie Zuurveen

Joop Klappe (in herinnering)

Jurrien Schuitema

Sieger de Groot

Nelly Raspe

Jacob Hoolsema

Trijn Klappe

Jan Willem Mulder

Gerrit Schreuder

Ria Schreuder

Henk Reysoo

Naast het bestuur zijn er een twintigtal vrijwilligers actief.

De vrijwilligers verzorgen de volgende activiteiten:

-Verzorgen van de ijsbaan

-Toezicht houden op de baan als er geschaatst wordt

-Kantinedienst

-Diverse onderhoudswerkzaamheden

openingstijden en prijzen

als de ijsbaan open is zijn de openingtijden:

13.00 uur   -   17.00 uur

18.00 uur   -   22.00 uur


Bank rekeningnummer:

NL67 RABO 0305 8635 17

t.n.v. IJsvereniging Zuidwolde

voorverkoop periode loopt tot 15-12

gezins-abonnement   €   5,00 (in voorverkoop)

gezins-abonnement   € 10,00 (buiten voorverkoop)

Noord- en Zuidwolde

gezin met kinderen tot 18 jaar

 

abonnement   €   5,00 (in voorverkoop)

abonnement   € 10,00 (buiten voorverkoop)

Noord- en Zuidwolde

thuiswonend 18 jaar en ouder

 

donateurs  € 2,50


Seizoenkaarthouders   €   7,50 (in voorverkoop)

Seizoenkaarthouders   € 15,00 (buiten voorverkoop)

woonachtig buiten Noord- en Zuidwolde

gezin met kinderen tot 18 jaar


Seizoenkaarthouders   €   7,50 (in voorverkoop)

Seizoenkaarthouders   € 15,00 (buiten voorverkoop)

woonachtig buiten Noord- en Zuidwolde

thuiswonend 18 jaar en ouder

locatie

De ijsbaan is tegenover Garage Zuur, Westerseweg 13, 9785 AT Zuidwolde (Gn).

Hoek Westerseweg/Groningerweg.