Home

de ijsbaan is dicht

Weerbericht

door Mark Reysoo

Voor leden uit

Noord- en Zuidwolde

Nieuws

Like onze Facebook pagina   https://www.facebook.com/ijsbaanZuidwolde

Als de ijsbaan open is, hangt de groen-witte vlag uit bij:

Moeke Vaatstra in Zuidwolde en

Stijn Mekkes in Noordwolde

Zondag 22 november 2020

Oostenwind vanaf vrijdag


Laat ik het seizoen positief beginnen: er komt kouder weer aan.

Dankzij opbouw van hogedruk boven Scandinavië draait de wind vrijdag naar het oosten. De temperatuur kan dan wat dalen. Zeker vanaf zondag is nachtvorst goed mogelijk.

Meer dan een deuk in een pakje boter wordt het voorlopig niet. Tot ver in Rusland is het veel te zacht en dus brengt een oostenwind niet meteen kou. Bovendien is het de vraag hoe lang de windrichting aanhoudt. Het is namelijk erg fragiel en op de oceaan liggen depressies op de loer.


Dus: Rond de maandwisseling kunnen we misschien het eerste vliesje ijs op de sloten zien.

Een bemoedigend begin van de winter.

Hoe het daarna loopt is onduidelijk, hoewel zachte oplossingen de overhand hebben.

 

Om de contributie te innen gingen we bij de leden langs de deur. Daarbij overhandigende de ‘contributieloper’ dan de ledenkaarten.

Seizoenkaarthouders (mensen woonachtig buiten onze dorpen) worden al jaren per mail aangeschreven en verzocht hun bijdrage over te maken. Komt er een schaatsperiode, dan liggen hun kaarten klaar in de kantine van de ijsbaan.


We willen dit systeem voor de inwoners van Zuid- en Noordwolde zoetjesaan ook op deze wijze aanpassen.

Graag ontvangen we uw emailadres teneinde u omstreeks september te attenderen op het betalen van uw contributie. Daarna ontvangt u nog een herinnering en mocht er dan nog niet betaald zijn dan komen we bij u aan de deur.


U kunt een mailtje sturen aan: secretaris@ijsverenigingzuidwolde.nl

Vermeld ook even naam en adres erbij.

 

Vanaf nu is het mogelijk de contributie (leden € 5,00, donateurs € 2,50) te betalen.

Dit bedrag kunt u overmaken t.n.v. Penningmeester IJsvereniging Zuidwolde, te Zuidwolde

op rekening nummer  NL67 RABO 0305 8635 17

(graag onder vermelding van uw naam en aantal personen boven/onder de 18 jaar).


zaterdag 19 september 2020 is onze Jaarvergadering gehouden.

Hier is Sieger de Groot afgetreden na 21 jaar bestuurslid en benoemd tot Erelid.

Ook onze secretaris Henk Reysoo is afgetreden en voor zijn inzet benoemd tot Lid van Verdienste.

Nieuw in het bestuur zijn Jeroen Wouda en Anton Kramer.

Jeroen zal de taak van secretaris op zich gaan nemen en Anton zal het penningmeesterschap van Marion overnemen.

Marion blijft wel in het bestuur zitten.